Roboty budowlane już trwają. Są realizowane w odpowiedzi na problemy wykluczenia społecznego zidentyfikowane w Gminnym Programie Rewitalizacji gminy Kruszwica na lata 2015-2023.

- Przedsięwzięcie to stanowi zintegrowane działanie na rzecz mieszkańców terenów wiejskich gminy Kruszwica. W efekcie realizacji projektu powstanie nowoczesna infrastruktura stwarzająca warunki do pobudzania aktywności ruchowej mającej znaczący wpływ na prawidłowy rozwój w sferze fizycznej, emocjonalnej, jak i społecznej wśród dzieci czy osób dorosłych. Otwarcie powstałych obiektów planuje się w przyszłym roku, prawdopodobnie przy okazji obchodów Dnia Dziecka, na które już teraz serdecznie zapraszam – mówi Dariusz Witczak, burmistrz Kruszwicy.

Gmina na realizację inwestycji pozyskała około 1,27 mln złotych ze środków unijnych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w Inowrocławiu. Poniżej wizualizacje boisk.

boisko_polanowice — kopia


boisko_chelmce — kopia