- W ramach zadania zostanie wykonana nowa kanalizacja deszczowa oraz ustawionych zostanie 18 słupów oświetleniowych, z których jeden będzie doświetlać przejście dla pieszych. Prace związane z przebudową ulicy będą skoordynowane z pracami planowanymi przez PGNiG, które wybuduje tam sieć gazową - informuje Karolina Sobieraj, z urzędu miasta.

Dodatkowo posiane zostaną trawniki o powierzchni ponad 1 tys. metrów kwadratowych, a wykonawca będzie zobowiązany do ich utrzymania przez okres jednego roku. Czas na wykonanie zadania to 120 dni. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych.