Wniosek o przyznanie stypendium wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Informacji udziela Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, tel. (52) 3592145. Szczegóły i wzór wniosku znajdziecie również tutaj.