- W trakcie kontroli funkcjonariusze sprawdzają, czy z uwagi na trudne warunki bytowe oraz niską temperaturę powietrza osoby te nie potrzebują pomocy. Informują je również gdzie mogą zjeść ciepły posiłek, otrzymać odzież lub przenocować. Oferowane są im miejsca w schronisku dla bezdomnych, jeśli osoba wyrazi chęć umieszczenia w schronisku zostaje przewieziona do schroniska dla bezdomnych mężczyzn im. Brata Alberta, może być również skierowana do innego schroniska poza Inowrocławiem. Strażnicy współpracują w tym zakresie z pracownikiem do spraw bezdomności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Część z tych osób regularnie odmawia udzielenia jakiejkolwiek pomocy - przyznają strażnicy miejscy.

Podczas niektórych interwencji na miejsce wzywane jest również pogotowie ratunkowe. Z informacji MOPS wynika, że w 2018 roku w Inowrocławiu było 189 bezdomnych, z czego 57 w okresie grudnia przebywało w schroniskach.