"Inodrog" wykona wyżej wymienione zadania za kwotę 4 342 134,87 zł. Miasto, w ramach tej inwestycji zabezpieczyło środki w wysokości 6 184 904,60 zł. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa. Powiat Inowrocławski jest na etapie analizowania dokumentacji złożonej przez firmy, które zgłosiły się do przetargu na rozbudowę skrzyżowania ulic Staszica, Górniczej, Poznańskiej i Prymasa Glempa. W najbliższym czasie zostanie wyłoniony wykonawca tej części inwestycji.