W projekcie budżetu zapisano dochody w kwocie 364 980 000 zł. Wydatki ukształtowały się na poziomie 374 992 000 zł.

- Ze względu na decyzję rządu, w wyniku której utraciliśmy od 5 do 7 milinów złotych w dochodach własnych z tytułu kwot uzyskiwanych z podatku PIT, przygotowanie projektu budżetu było trudnym zadaniem. Zabezpieczyliśmy środki na realizację wszystkich niezbędnych zadań i usług - tych, które musimy realizować, wprowadzamy oszczędności, ale i rezygnujemy z części zadań, które do tej pory realizowaliśmy, aby było lepiej i bezpieczniej - powiedział Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia.

To zostanie zrealizowane

W przyszłorocznym budżecie zabezpieczone zostały środki na kontynuację rozpoczętych już zadań. Miasto przyjęło też zasadę, że z nowych inwestycji realizowane będą te, na które można pozyskać dofinansowanie zewnętrzne.

W 2020 roku planowane jest zakończenie budowy parkingu przy ul. Magazynowej wraz z tunelem łączącym go z dworcem PKP, a także przebudowy ul. Długiej i budowy ulicy łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską. Przebudowana zostanie ul. Górnicza, dobudowany zostanie odcinek ul. Prymasa Józefa Glempa (w celu przebudowy skrzyżowania ul. Poznańskiej, Górniczej, Staszica i Glempa).

W mieście powstaną nowe ścieżki rowerowe przy: ul. Budowlanej (od ul. Staropoznańskiej do ścieżki rowerowej przy ul. 59 Pułku Piechoty), al. Okrężnej, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza, ul. Metalowców (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Libelta). Realizowany będzie także drugi etap modernizacji oświetlenia ulicznego w Inowrocławiu.

W 2020 roku termomodernizacji poddany zostanie budynek Szkoły Podstawowej nr 8 i Przedszkola „Stokrotka".

Zaplanowano również przebudowę ul. Staropoznańskiej na dwóch odcinkach: od ul. Popowickiej do ul. Torowej oraz od ul. Cichej do ul. Budowlanej, a także zagospodarowanie otoczenia średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej.

W projekcie budżetu zaplanowano środki na oświatę, gdzie wydatki kształtują się na poziomie 100,9 mln zł - w tym 40 mln zł dołoży miasto.

Cięcia, podwyżki

Miasto w przyszłym roku ograniczy lub całkowicie zrezygnuje z niektórych zadań. Zlikwidowano dotację na zabytki i zrezygnowano z dotacji na zamienne źródła grzewcze, ograniczono też środki na wspólne patrole straży miejskiej oraz policji. Do tej pory na ten cel miasto przekazywało ponad 200 tys zł, teraz zabezpieczono 150 tys zł.

- Podniesiemy stawki czesnego za pobyt dzieci w żłobkach, ograniczymy środki na remonty dróg z kwoty 1,2 mln zł do około 500 tys. Naturalną koleją rzeczy będzie podniesienie stawek czynszowych. Zakładamy podwyżkę do poziomu 7 zł za mkw i 2,80 zł przy lokalach socjalnych. Nie będzie realizowany budżet obywatelski, na który przeznaczaliśmy kwotę ok. 700 tys zł. Podwyższone zostaną stawki opłat drogowych za zajęcie pasa drogowego oraz opłata parkingowa - wyjaśnia Grażyna Filipiak, skarbnik Urzędu Miasta w Inowrocławiu.