Kampania "Otwórz się na siebie" jest kontynuacją inicjatyw wcześniej realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu w obszarze profilaktyki depresji i zachowań autodestrukcyjnych u dzieci i młodzieży. Dotyczy bezpośrednio problemów związanych z uzależnieniami, samookaleczeniem i przemocą.

Do kampanii włączyły się inowrocławskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Działania w ramach kampanii będą prowadzone do kwietnia.

Niepokojące statystyki

Na wybór tematyki kampanii mają wpływ wyniki ogólnodostępnych badań publikowanych przez instytucje, organizacje i stowarzyszenia działające w obszarze wpierania dziecka i rodziny oraz zapotrzebowanie zgłaszane przez pedagogów z inowrocławskich szkół.

- Działania realizowane w ramach kampanii polegają na przekazaniu do inowrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych materiałów informacyjno-edukacyjnych. Są to scenariusze zajęć z uczniami wraz z kartami pracy, scenariusz spotkania z rodzicami, broszury, plakaty i ulotki. Ponadto w szkołach przygotowane zostaną stoiska informacyjno-edukacyjne - mówi Justyna Puchała, dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu.

Poza tym w ramach inicjatywy odbędą się warsztaty dla uczniów inowrocławskich szkół: "Uzależnienia od substancji psychoaktywnych a poczucie własnej wartości". Dzieci i młodzież przygotują filmy i prezentacje na następujące tematy: "Co to jest poczucie własnej wartości?" i "Pomysły na podniesienie poczucia własnej wartości".

Wystawa i spektakl

Inicjatorzy akcji mają w planach konkurs plastyczny "Moje wewnętrzne piękno" dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wystawę prac w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu i spektakl teatralny, który zostanie wystawiony na finał kampanii w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu.

Odpowiedzi na pytania dotyczące kampanii udziela kierownik Zespołu terapeutycznego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu Iwona Szelmicka (tel. 52 357 43 89, e-mail: iszelmicka@opirpu.pl).

wsp_modul