Kto może zostać Studentem WSP?

Studentem studiów licencjackich (I stopnia) może zostać osoba, która posiada świadectwo egzaminu maturalnego. O przyjęciu na wybrany kierunek decyduje kolejność zgłoszeń.
Maturzyści, którzy nie posiadają jeszcze świadectwa maturalnego lub mieli poprawkę w sierpniu, mogą już wypełnić formularz zgłoszeniowy i zagwarantować sobie miejsce na studiach.
Aby zostać studentem studiów magisterskich (II stopnia) lub podyplomowych, kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich/inżynierskich) lub studiów magisterskich.

Rekrutacja uzupełniająca na WSP - krok po kroku

O tym, w jaki sposób zaaplikować na wybrany kierunek studiów na WSP, dowiesz się ze strony uczelni: www.wsp-inow.pl, na której zamieściliśmy opis, jak krok po kroku wygląda proces rekrutacyjny. Znajdziesz tam informacje o wymaganych dokumentach.

Jakie kierunki studiów są dostępne?

ADMINISTRACJA (studia 3-letnie), specjalności: publiczna, gospodarcza, jednostek samorządu terytorialnego, bezpieczeństwa publicznego, administracja zdrowia publicznego.

KRYMINOLOGIA (studia 3-letnie), specjalności: moduł policyjny, moduł kuratorski, moduł penitencjarny, resocjalizacja, wiktymologia, patologie społeczne.

PIELĘGNIARSTWO (studia 3-letnie)
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Inowrocławiu posiada akredytację Ministra Zdrowia.
Studia łączą część teoretyczną z częścią praktyczną, która obejmuje zajęcia w specjalistycznych pracowniach oraz praktyki zawodowe w renomowanych placówkach medycznych. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów licencjackich oraz tytułu zawodowego pielęgniarki lub pielęgniarza.

ADMINISTRACJA (studia 2-letnie magisterskie)
Studia II stopnia pogłębiają wiedzę i rozwijają kompetencje zdobyte podczas studiów licencjackich.
Interdyscyplinarny charakter studiów łączy wiedzę z zakresu nauk prawnych, zarządzania, finansów i rachunkowości czy bezpieczeństwa wewnętrznego.

STUDIA PODYPLOMOWE

  • NOWOŚĆ! Studia podyplomowe MBA (Master of Business Administration)

Obszar nauk społeczno-prawnych

  • Kryminologia (studia prowadzone w trybie on-line);
  • Zarządzanie kryzysowe;
  • Zarządzanie logistyką;
  • Zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie (studia uprawniają do uzyskania Państwowego Certyfikatu Kompetencji Zawodowych);
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Obszar nauk o zdrowiu

  • Higiena i epidemiologia
  • Stypendia - u nas studiujesz, pieniądze zyskujesz!

Jako student Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Inowrocławiu możesz ubiegać się o stypendia i zapomogi. W zależności od swojej sytuacji materialnej i wyników w nauce, możesz złożyć wniosek o przyznanie: stypendium naukowego, stypendium socjalnego oraz o zapomogę. Wspieramy także osoby z niepełnosprawnościami. Możesz otrzymać nawet 800 zł miesięcznie.

Odwiedź stronę uczelni www.wsp-inow.pl i poznaj szczegółowe informacje oferty edukacyjnej.

Kontakt:
Biuro Rekrutacji i Dziekanat WSP
Zadzwoń lub przyjdź osobiście.
Zapraszamy:
ul. Najświętszej Marii Panny 19a
88-100 Inowrocław
wtorek: w godz. 8.00 – 18.00
środa – piątek: w godz. 8.00 – 16.00
tel. 525 200 144, e-mail: dziekanat@wsp-inow.pl
www.wsp-inow.pl