Prawidłowe odpowiedzi na 3 poniższe konkursowe pytania wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem należy przesłać do 11 czerwca na adres ino.konkurs@stat.gov.pl.

1. Ile osób mieszkało w Inowrocławiu 31 grudnia 2022 r.?
a. 68,1 tys. osób
b. 80,5 tys. osób

2. W której sekcji PKD zarejestrowanych było najwięcej podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON 31 grudnia 2022 r. w Inowrocławiu?
a. Przetwórstwo przemysłowe
b. Handel; naprawa pojazdów samochodowych

3. Ile małżeństw zawarto w Inowrocławiu w 2022 r.?
a. 95
b. 255

Pomocna może okazać się infografika przygotowana z okazji Dni Inowrocławia, którą zamieszczamy poniżej. Regulamin konkursu znajduje się tutaj, a więcej szczegółów na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

(kliknij, aby powiększyć)
dni_inowroclawia_a4-page-001