W naszym regionie jest wielu młodych, niezwykle utalentowanych artystów. Ich prace postanowili udostępnić szerszej publiczności organizatorzy konkursu, którymi są Młodzieżowa Rada Powiatu Inowrocławskiego oraz Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, a także starosta Wiesława Pawłowska, która patronowała plastycznym zmaganiom.

Celem konkursu było rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów szkół ponadpodstawowych oraz zachęcenie ich do doskonalenia swoich pasji. Udział w nim brali uczniowie szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski. Wpłynęło blisko 40 prac, a członkowie jury byli zaskoczeni duża liczbą zgłoszeń oraz ich poziomem. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na czwartek, 26 stycznia o godz. 16.00 w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Wystawa pokonkursowa będzie czynna w powiatowym muzeum do końca lutego.