RCB monitorowało rosyjską aktywność informacyjną opartą na manipulacji i dezinformacji na temat polskiej polityki wschodniej od 9 do 18 stycznia.

W ocenie centrum rosyjskie narracje manipulacyjne skupiały się na przekazie, że "Polska narzuca NATO swoją koncepcję agresywnej polityki wobec Rosji, która jest sprzeczna z interesem sojuszu".

Innym elementem rosyjskiej dezinformacji jest teza, że "Polska kontynuuje masowe szkolenia wojskowe obywateli, co dowodzi ofensywnym planom Warszawy". Moskiewski aparat wpływu rozpowszechnia fałszywe informacje o tym, że "polscy politycy potwierdzają publicznie plany aneksji ziem zachodniej Ukrainy i Białorusi", a "nieprzemyślana polityka wspierania Ukrainy doprowadziła polską armię do utraty zdolności bojowych".

RCB zaapelowało, aby nie dać się oszukać rosyjskiej dezinformacji. (PAP)

wnk/ jann/