Mowa o budowie dwóch rond w ciągu drogi krajowej numer 15 i 25 na skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Michelsona oraz Kolejowej, Powstania Wielkopolskiego i Św. Ducha w Strzelnie. Zadanie realizowane na zlecenie GDDKiA zakładało poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu, w tym m.in. budowę kanału technologicznego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, czy wykonanie nowej nawierzchni dróg.

Czas na wykonanie inwestycji wynosił 180 dni od daty zawarcia umowy, którą podpisano 16 grudnia 2021 roku (z wyłączeniem okresu zimowego), ale się przedłużył.

- W ramach kontraktu podpisano też 3 aneksy terminowe, z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od wykonawcy. Roboty zakończono w ostatnich dniach grudnia 2022 r. - mówi nam Kinga Puchowska, specjalista ds. komunikacji w bydgoskim oddziale GDDKiA.

Na końcu artykułu zdjęcia.

Lokalizacja inwestycji: