- Dobra edukacja to klucz do dobrej przyszłości. Samorząd województwa przykłada dużą wagę do jakości kształcenia i czyni bardzo wiele, by związane z kształceniem wydatki nie obciążały nadmiernie budżetów rodzin, zwłaszcza tych mniej zamożnych. Zależy nam, by uzdolnieni młodzi ludzie mieli warunki ku temu, by w pełni wykorzystać swój potencjał - podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Marszałkowskie wsparcie adresowane jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów liceów, techników i szkół branżowych województwa kujawsko-pomorskiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki oraz przedsiębiorczości.

 

Wysokość wsparcia wynosi od 2 do 5 tysięcy złotych

W roku szkolnym 2022/2023 wsparcie trafi do 501 młodych, w tym 27 z Inowrocławia i okolic. Otrzymają oni stypendia na okres 10 miesięcy, maksymalna łączna kwota wsparcia to 5 tysięcy złotych, czyli 500 złotych miesięcznie (wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej oraz rodzaju szkoły, w której uczeń pobiera naukę).

Stypendystami zostali: Franciszek Bartczak, Zuzanna Biernat, Marcelina Malinowska, Wiktor Pabjańczyk, Aleksandra Piskorz, Zuzanna POsala i Hubert Wieczorek z I LO, Zuzanna Mikołajczak, Adam Szydzik, Alicja Zaremba i Miłosz Zieliński z II LO, Franciszek Kaczmarek z III LO, Oliwier Dymowski, Zuzanna Kowalska i Karol Tworkowski z Katolickiej Szkoły Podstawowej, Franciszek Czaplewski, Lena Motławska, Emilia Welerowicz, Dominika Wojdacz i Szymon Żak z SP nr 11, Maciej Królak z SP nr 2, Tomasz Kadów z SP nr 4, Mateusz Kadaj, Ksawery Ograbek, Michał Pstrong i Mikołaj Zawisza z SP nr 5 oraz Oliwia Mielcarek z Technikum w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych

wsp_modul