Ekspozycja poświęcona jest wybranym fortyfikacjom między XIII a XV wiekiem.

- W szczególności omówiono przedstawiony i udostępniony w gablotach obecny stan wiedzy - wiadomości, ilustracje i fotografie na temat konkretnych budowli - murów obronnych i zamku w Inowrocławiu oraz zamków i fortyfikacji fundacji książąt piastowskich, królów, biskupów, zakonu krzyżackiego oraz rycerstwa z w/w terenów oraz ziem pogranicznych - Wielkopolski i Pałuk. Omówiono fundatorów inwestycji obronnych ze szczególnym uwzględnieniem książąt kujawskich. Zaprezentowano wygląd budowli, lub to co po nich pozostało, elementy wyposażenia oraz ich przykładowych mieszkańców. Dużą atrakcją okazały się oryginalne fragmenty architektoniczne oraz inne artefakty wraz z opisami pochodzące ze znalezisk i wykopalisk archeologicznych, prowadzonych na wybranych obiektach a także kopie dawnych przedmiotów zdeponowane na terenie szkolnej izby tradycji - sali regionalnej. Przedstawiono również część fachowej literatury wykorzystanej przy tworzeniu wystawy. Zebrane informacje i przedmioty są efektem pasji, poszukiwań i wieloletniej współpracy dyrektora i nauczycieli historii oraz z uczniów szkoły m.in. z pracownikami naukowymi UMK w Toruniu, UAM w Poznaniu oraz Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu - mówi Tomasz Buzalski z SP nr 5.

IMG_20221216_140228

Podczas piątkowego otwarcia wystawy oprócz dyrektora szkoły, nauczycieli i uczniów, obecni byli przedstawiciele PTTK - Barbara Kwiatkowska i Antoni Ścigacz oraz Ryszard Rosiński z Towarzystwa Miłośników Miasta Inowrocławia.

Wystawę zorganizowali uczniowie SP nr 5 - członkowie kółka historycznego pod kierunkiem Ireneusza Zielińskiego - dyrektora szkoły i Tomasza Buzalskiego - nauczyciela historii. Pomocy merytorycznej przy organizacji wystawy udzielił Marcin Woźniak - dyrektor inowrocławskiego muzeum. Wystawa dostępna będzie dla uczniów szkoły oraz innych placówek oświatowych Inowrocławia w grudniu i styczniu.