W uchwalonej w czwartek przez Sejm ustawie o podatku akcyzowym została zmieniona definicja płynu do e-papierosów. Obecnie za płyn do papierosów elektronicznych uznaje się „roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę, przy czym roztwór uważa się za przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, gdy jest używany albo ze względu na jego zasadniczy charakter, skład i właściwości fizykochemiczne może być użyty w papierosach elektronicznych, bez względu na miejsce jego sprzedaży bądź oferowania do sprzedaży”.

Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące tej zmiany. Jak wskazano, powodem publikacji są wątpliwości, jakie pojawiły się w trakcie procedowania ustawy w Sejmie. Wątpliwości dotyczyły tego, czy po zmianie definicji za płyn do e-papierosów nie zostaną uznane same gliceryna i glikol, które są używane w innych branżach.

„Zaproponowana w projekcie ustawy zmiana definiuje płyn do papierosów elektronicznych jako roztwór, czyli w powszechnym rozumieniu tego pojęcia jednorodną mieszaninę dwóch lub więcej związków chemicznych. Tymczasem ani gliceryna ani glikol takimi mieszaninami nie są. Zatem nie spełniają one przesłanki wynikającej z przedmiotowej definicji” – stwierdziło MF.

Resort wskazał, że w stosunku do obecnego stanu prawnego doprecyzowano pojęcie „przeznaczenie do wykorzystania w papierosach elektronicznych” zgodnie z ratio legis tego przepisu. Oznacza to, że warunkiem zakwalifikowania wyrobu jako płyn do e-papierosów będzie jego użycie albo możliwość takiego użycia w papierosach elektronicznych wynikająca z jego składu i właściwości fizykochemicznych.

Jednocześnie zastrzegł, że nie podlegają opodatkowaniu akcyzą poszczególne komponenty, które nie stanowią roztworu lub ich skład i właściwości fizykochemiczne nie wskazują na użycie w papierosach elektronicznych w celu efektywnej konsumpcji, a więc np. gliceryna czy glikol.

„Podobnie nie będzie podlegała akcyzie produkcja i dystrybucja glikolu propylenowego czy gliceryny oraz ich użycie np. w branżach farmaceutycznej, kosmetycznej, budowlanej, motoryzacyjnej. Także sprzedaż glikolu lub gliceryny przedsiębiorcy prowadzącemu skład podatkowy, w którym produkowany jest płyn do e-papierosów nie podlega akcyzie. Natomiast wszystkie sporządzone w składzie podatkowym półprodukty wchodzą w procedurę zawieszenia akcyzy, więc akcyza jest płacona po opuszczeniu procedury” – wskazał resort.

MF zastrzegło jednocześnie, że już zmieszanie gliceryny lub glikolu z innymi substancjami, np. aromatami, może stanowić przesłankę do uznania takiego roztworu jako płyn do e-papierosów, jeśli z okoliczności sprzedaży będzie wynikać przeznaczenie do użycia w papierosach elektronicznych.

„W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych odpowiednie komentarze dotyczące wprowadzonej zmiany dotychczasowej definicji zostaną niezwłocznie przekazane organom Krajowej Administracji Skarbowej w celu ujednolicenia stosowania i interpretowania zmienionej regulacji” – zapowiedziało MF. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ pad/