Wnioskowana kwota pozwoli na przebudowę przejść dla pieszych w Mogilnie w celu podniesienia bezpieczeństwa w ramach inwestycji wartej ponad 136 tys. zł. W naszym województwie dotacje z tego programu otrzymały łącznie cztery samorządy. Do tematu inwestycji wrócimy.