Do przetargu ogłoszonego przez Miasto Inowrocław polegającego na trzyletnim zarządzaniu samorządową instytucją kultury, jaką jest KCK, stanął tylko jeden oferent. Kwota, jaką zamierzano wydać to 540 tys. zł. Agencja Wsparcia Kultury Tomasz Maliszewski zaproponowała 532 800 zł i to ona wygrała postępowanie.

- Niewątpliwie najlepszą weryfikacją podniesienia jakości i rozpoznawalności programu działań kulturalnych Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu będzie uczestnictwo mieszkańców miasta w proponowanych projektach. Satysfakcja odbiorców i twórców kultury w Inowrocławiu to cel nadrzędny mojej koncepcji. Nie należy zapominać, że prezentowane w mojej koncepcji działania są nastawione na kreowanie za pośrednictwem mieszkańców miasta pozytywnego wizerunku Inowrocławia, jako miejsca w którym efektywnie budowane są relacje społeczności - powiedział Tomasz Maliszewski.

maliszewski1

- Cieszę się, że pomimo ciężkich czasów, które dotknęły nas wszystkich, w Inowrocławiu odbywały się liczne wydarzenia kulturalne, z których chętnie korzystali mieszkańcy i goście naszego miasta. Należy tu podkreślić, że przez ostatnie dwa lata pracy jako zarządca instytucji kultury mierzył się Pan z wieloma ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa, a mimo to udało się zrealizować większość zaplanowanych w koncepcji projektów – powiedział prezydent Ryszard Brejza.

W lipcu 2019 roku, kiedy nowy zarządca przejmował KCK po tym, jak ze stanowiska dyrektora zwolniono Monikę Śliwińską, na trzyletnie zarządzanie instytucją przeznaczono 381 tys. zł.