Narzędzie pozwala wybrać jedno z blisko 30 różnego rodzaju zagrożeń, m.in. takich, jak niszczenie zieleni, przekraczanie prędkości, wypalanie traw, żebractwo, utonięcia, dzikie wysypiska śmieci, czy akty wandalizmu. Warto pamiętać, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do wzywania służb w sytuacjach nagłych. Wtedy należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Na terenie Inowrocławia najwięcej aktywnych zgłoszeń dotyczy nieprawidłowego parkowania - tutaj króluje ulica Jesionowa na osiedlu Solno. Internauci ponadto często wskazują na niewłaściwą infrastrukturę drogową oraz organizację ruchu.

Przykłady? Na skrzyżywaniu ulic Szymborskiej i Górniczej 30 grudnia zgłoszono uszkodzoną lampę, na rondzie turbinowym 17 stycznia ktoś dopatrzył się dwóch niedziałających lamp, a na skrzyżowaniu ulic Wiśniowej i Szymborskiej 2 grudnia zgłoszono ograniczenie widoczności poprzez żywopłot i słup energetyczny.

- Wszystkie potwierdzone przez inowrocławską policję sygnały od mieszkańców zgłoszone na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, zostały (1 w grudniu 2021) i (2 w styczniu 2022 r.) przekazane do Urzędu Miasta w Inowrocławiu, celem ich zniwelowania - mówi nam asp. szt. Izabella Drobniecka z KPP w Inowrocławiu.

Wśród innych zagrożeń, przy ul. Wojska Polskiego zgłoszono miejsce grupowania się nieletnich zagrożonych demoralizacją, na ulicach Wierzbińskiego i Przybyszewskiego ma być przekraczana prędkość, a w rejonie ulic Jacewskiej i Chociszewskiego ktoś miał urządzić nielegalne wysypisko śmieci.

W okresie letnim na mapie Inowrocławia zazwyczaj przybywa wiele miejsc, w których nielegalnie spożywany jest alkohol. Pod koniec stycznia takich zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w mieście nie znaleźliśmy.