4 grudnia o godzinie 10:00 odbędzie się uroczyste otwarcie odnowionej Stałej Wystawy Solnictwa, która mieści się w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu. Inaugurację uświetnią brzmienia instrumentów górniczej orkiestry, która w samo południe wystąpi z koncertem barbórkowym na scenie inowrocławskiego teatru. Bezpłatne wejściówki na ten koncert można odbierać w Kujawskim Centrum Kultury i w Informacji Turystyczno-Kulturalnej od 30 listopada od godziny 10:00.

Ważnym punktem oficjalnego otwarcia będą: bezpłatne zwiedzanie wystawy oraz nieodpłatne warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, podczas których będzie można wykonać samodzielnie czapkę górniczą pod okiem profesjonalnej instruktorki. Zarówno warsztaty, jak i zwiedzanie wystawy planowane jest w godzinach 11:00-15:00. Organizatorami wydarzenia są: Miasto Inowrocław, Powiat Inowrocławski, Stała Wystawa Solnictwa, Kujawskie Centrum Kultury, Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Stała Wystawa Solnictwa zyskała nowy wygląd dzięki współpracy miasta i powaitu. Z uwagi na zmianę sposobu zagospodarowania pomieszczeń powiatowego Muzeum im. Jana Kasprowicza zajmowanych przez wystawę "Kopalnia Soli Solno", eksponaty dokumentujące dzieje kujawskiego solowarstwa zostały przekazane KCK. Celem tego działania było zgromadzenie tego typu pamiątek w jednym miejscu i ułatwienie dostępu do nich turystom oraz osobom zainteresowanym poznaniem historii solowarstwa i nieistniejącej już kopalni w Inowrocławiu.

Zobacz też: Barbórka inna niż zwykle. Oto plan obchodów

Nowo przekazane eksponaty stanowią własność Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, a KCK zostały przekazane w formie depozytu. Wśród kopalnianych pamiątek jest m.in. wózek szybowy drewniany, wózek transportowy na szynach z obrotnicą, drabina z naciekiem solnym, lampki górnicze, kolekcja kufli, rzeźby solne, bryły soli z kopalni w Inowrocławiu oraz wiele innych urządzeń i narzędzi.

Ponadto nowy wygląd Stałej Wystawy Solnictwa jest wynikiem przeprowadzonych tam przez miasto prac modernizacyjno-remontowych.

- Dziesięć tematycznych sal doskonale przeniesie każdego zainteresowanego w klimat kopalni i sprawi, że poczują się jak we fragmencie prawdziwych wyrobisk jednego z 240 km chodników znajdujących się pod miastem - informuje Kujawskie Centrum Kultury.

Wystawę będzie można zwiedzać bezpłatnie od wtorku do piątku w godzinach 11.00-17.00 oraz w każdą sobotę w godzinach 10.00-15:00.