Główne założenia zawarte w programie naprawczym szpitala sporządzonym 13.09.2021 r. to m.in.: dalsze wykorzystywanie zmodernizowanej powierzchni parkingowej i automatycznego systemu parkingowego, utworzenie Poradni Lekarskich z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej i wykorzystanie do tego celu pomieszczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz dostosowanie innych pomieszczeń pod opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną.

Konieczne będzie również pozyskanie pacjentów do objęcia opieką POZ, zatrudnienie niezbędnego personelu medycznego, jak również zawarcie umowy z NFZ na finansowanie świadczeń zdrowotnych POZ.

Ważnym założeniem nowego planu naprawczego jest też zwiększenie przychodów za świadczenia endoprotezoplastyki, zwiększenie przychodów ze sprzedaży usług pralniczych wykonywanych przez Dział Pralni oraz zwiększenie przychodów z tytułu leczenia chorób siatkówki.

Zobacz też: Te inwestycje planuje miasto w 2022 roku

Kontynuacja umowy na program lekowy w zakresie leczenia neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem oraz zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie prowadzenia programu lekowego cukrzycowego obrzęku plamki żółtej.