II LO
Prowadzone są prace termomodernizacyjne „nowej części” polegające m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachów wraz z łącznikiem i wykonaniu dodatkowych schodów w przedsionku. Wykonany zostanie również węzeł podmieszania pompowego, w tym: instalacje elektryczne, aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, instalacje sanitarne. Równolegle prowadzone są prace renowacyjne ścian piwnic „starej części” budynku II LO. Na roboty termomodernizacyjne powiat inowrocławski pozyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi: 3 463 250,77 zł, dofinansowanie UE (EFRR) – 2 567 011,64 zł. Wkład własny – 896 239,13 zł. Prace renowacyjne w „starej części” kosztować będą blisko 280 tys. zł, a kwota całości pochodzi z budżetu powiatu inowrocławskiego.

I LO
Prace elewacyjne przeprowadzane są w I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi. Polegają na zabezpieczeniu tynku elewacji na budynku. Stara elewacja jest skuwana i impregnowana. Ponadto wymalowane zostały dwie pracownie biologiczne i wymieniono w nich oświetlenie. Nowy wygląd zyskały schody zewnętrzne małej sali gimnastycznej.

III LO i Kujawianka
Do końca wakacji ma zostać zakończona rekuperacja (wentylacja z odzyskiem ciepła) w hali sportowej „Kujawianka”. W III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi trwa też remont i wyposażanie auli szkolnej.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
Remont klatek schodowych i korytarzy wraz z wymianą drzwi wewnętrznych.

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
Placówka ma już wyremontowaną instalację elektryczną na parterze, z wymianą przyłącza głównego i wyprowadzeniem jej na I piętro. Na parterze budynku wyremontowano też korytarze.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych
Trwają prace wykończeniowe związane z remontem korytarza i klatki schodowej. Wymieniono też podłogi w klasach.

Budowlanka
Prowadzony będzie remont części pokrycia dachu nad salą gimnastyczną. Wymieniono oświetlenie w dwóch klasach.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy
Wakacje wMłodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy przebiegały pod znakiem remontuchodnika i świetlic. Trwa jeszcze wymiana ogrodzenia.

Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Do końca wakacji wyremontowane zostaną dwie łazienki. Szkołę czeka też remont ogrodzenia i piłkochwytów na boisku.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Zmieniająca od września siedzibę Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  na al. Ratuszową 38 będzie przyjmowała w odmalowanych pokojach z nowymi meblami. Przygotowana zostanie też będzie poczekalnia dla rodziców i dzieci oraz utworzona pracownia integracji sensorycznej.

Centrum Kształcenia Zawodowego
Wyremontowano instalację wodną i centralnego ogrzewania oraz uszczelniono dach i kominy wentylacyjne. 


- W tym roku wykonane zostaną również dokumentacje przebudowy, remontu i modernizacji budynku Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, wraz z zagospodarowaniem części terenu wokół placówki oraz dokumentacja remontu dachu budynku III LO i zamontowania w „Ekonomiku” windy zewnętrznej. Łączna tegoroczna wartość prac w kilkunastu szkołach i placówkach oświatowych ma wynieść około 1,5 mln zł. To prawie dwa razy więcej, niż rok temu, kiedy roboty kosztowały 0,8 mln zł - informuje Monika Dąbrowska, naczelnik wydziału promocji i kultury w starostwie powiatowym.