Do 15 z nich doszło w terenie zabudowanym, a do 5 poza nim. Najczęstsze przyczyny? Nieprawidłowe cofanie (5), niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami (4), zwierzę lub inny obiekt na drodze (3), nieudzielenie pierwszeństwa (2), nieprawidłowe wymijanie (1), nieprawidłowe zatrzymanie na postoju (1).

- Patrz na znaki i w samochodowe lusterka, dostosuj prędkość również do natężenia ruchu, jadąc w pobliżu terenu leśnego i pól miej wzmożoną czujność na mogące wybiegać zwierzęta, opuszczając pojazd zaciągnij hamulec ręczny” – wymienia Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu nadkom. Sebastian Górski.

Najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych są z kolei niedostosowanie prędkości do warunków, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowe zachowania wobec pieszych.