Na tę chwilę mieszkańcy Pakości czekali prawie pięć lat. Remont drogi wojewódzkiej nr 255 rozpoczął się w październiku 2016 roku i właśnie dobiega końca.

Przypomnijmy, że w międzyczasie poprzedni wykonawca - firma Kobylarnia S.A. - zerwał umowę, przez co kłopotliwa modernizacja na wiele miesięcy utknęła w miejscu. Ponadto, prace wstrzymała konieczność wykonania ratowniczych badań archeologicznych, wskutek których odkryto zabytkowy korytarz podziemny, średniowieczne umocnienie brzegu starego przebiegu Noteci czy tez kilka dziecięcych szkieletów.

Obecnie roboty kończy inowrocławskie przedsiębiorstwo INODROG. Wykonawca wykonał już wszystkie kluczowe prace i ułożył nawierzchnię asfaltową. Do zrobienia pozostały jedynie ostatnie szlify.