Akcję przeprowadzono w piątek 26 marca od godziny 6 do 22. Kontrole prędkości prowadzone były z wykorzystaniem wideorejestratorów i ręcznych mierników prędkości, a policjanci często zmieniali lokalizację punktów pomiaru. Zwracali uwagę szczególnie na przypadki łamania przepisów w obszarze zabudowanym.

W działaniach wzięło udział 205 funkcjonariuszy ruchu drogowego. Łącznie skontrolowali 1576 pojazdów, ujawniając 1112 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości. Oprócz tego policjanci zwracali uwagę na stan trzeźwości kierujących i pojazdów, stosowanie pasów bezpieczeństwa, a także przestrzeganie innych przepisów ruchu drogowego.