Wykształcenie wyższe i specjalność umożliwiająca wykonywanie zadań na tym stanowisku oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie, w tym co najmniej trzyletni staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku. Wymagane są też predyspozycje osobowościowe: umiejętność kierowania zespołem pracowników oraz organizowania pracy podległych pracowników, rzetelność, odpowiedzialność,

umiejętność organizowania czasu na stanowisku w sposób zapewniający terminową realizację zadań, kultura osobista, natomiast wśród wymagań dodatkowych m.in. znajomość ustawy o finansach publicznych i pracownikach samorządowych, ustaw o sporcie, imprezach masowych, czy prawa zamówień publicznych. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 3 grudnia o godzinie 15.30.