- Szkoła podąża za trendami na rynku pracy, oferując kształcenie w poszukiwanych zawodach. Egzaminowani są już uczniowie w zawodzie kucharz. Egzaminy zawodowe w specjalności cukiernik odbędą się natomiast w tym roku po raz pierwszy - informuje Monika Dąbrowska, naczelnik wydziału kultury i promocji starostwa powiatowego.

W szkole zmodernizowano i doposażono pracownię, na co powiat inowrocławski przeznaczył 88 tys. złotych.

- W 2019 r. przeprowadzono prace adaptacyjne w zakresie instalacji elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej, a także zakupiono do pracowni sprzęt komputerowy i multimedialny – laptop i projektor multimedialny. Ważnym elementem wyposażenia pracowni był zakup specjalistycznego sprzętu, urządzeń oraz artykułów gastronomicznych, a także zakup mebli gastronomicznych ze stali nierdzewnej. Pozwoliło to na zwiększenie poziomu podstawowych umiejętności zawodowych uczniów oraz umożliwia prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i urządzeń, co czyni je bardziej atrakcyjnymi - informuje Joanna Kuchta, naczelnik wydziału rozwoju, planowania inwestycji i inicjatyw europejskich starostwa powiatowego.

laptop, projektor multimedialny

wagi kalkulacyjne