W przyszłym roku szkoły ponadgimnazjalne czeka bowiem podwójny nabór. Rodzice mają w związku z tym wiele pytań. Okazją do poznania na nie odpowiedzi będą spotkania organizowane w szkołach. Pierwsze odbędzie się 18 października o godzinie 17 w auli I LO im. Jana Kasprowicza.

Robert Gołdecki
Szkoły ponadgimnazjalne (ponadpodstawowe), dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, zapewnią możliwość nauki wszystkim chętnym, przy zachowaniu najlepszych standardów i optymalnego poziomu nauki. Przygotowane zostały miejsca w liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia. Wszystkim uczniom techników i branżowych szkół I stopnia zostaną zagwarantowane praktyki zawodowe w najlepszych firmach i instytucjach z Inowrocławia i terenu powiatu. Współpracujący z nami przedsiębiorcy oferują najlepszym uczniom stypendia i atrakcyjne zatrudnienie.

Robert Gołdecki, naczelnik wydziału edukacji, kultury, sportu i zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu