Podczas festynu dla zwiedzających dostępne będą wystawy fotografii pt.: "Pomoc medyczna w czasie walk o niepodległość” oraz "Kujawianie w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie”.

Kolejna atrakcja to gra fabularna. Aby wziąć w niej udział, nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie. Wszyscy chętni powinni zorganizować się w patrole 2-4 osobowe, wybrać dowódcę patrolu (najlepiej osobę pełnoletnią) i zgłosić się o godz. 12.00 w biurze gry po pakiet startowy. Gra będzie miała charakter fabularny i będzie nawiązywać do szkoleń, jakie przechodzili żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w czasie II wojny światowej. Najważniejsze będzie zaangażowanie i chęć nauczenia się czegoś nowego oraz przeżycia przygody.

W ramach prezentacji grup rekonstrukcyjnych będzie można zobaczyć mundury i wyposażenie wojskowe z okresu II wojny światowej (w tym samochód jeep willys i samochód pancerny wz. 34). Rekonstruktorzy będą występować w mundurach Wojska Polskiego z września 1939 r., Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, żołnierzy Wehrmachtu oraz Powstańców Warszawskich.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Historyczne "Iskra”. Kontakt do przedstawiciela stowarzyszenia: Tomasz Sibora tel. 502 240 670, email: tomasz.sibora@gmail.com.

Partnerami finansowymi wydarzenia są: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz i NSZZ "Solidarność” Region Toruńsko-Włocławski Oddział Inowrocław.

Wydarzenie zostało dofinansowane w kwocie 3,5 tys. złotych ze środków Miasta Inowrocławia w ramach otwartego konkursu ofert.