Uchodźcy, którzy, uciekając przed wojną, znaleźli schronienie w Inowrocławiu, mogą zapisać się na darmowe zajęcia z języka polskiego. Na 11 kwietnia 2022 r. zaplanowano akcję "Siła Kobiet". Jest ona skierowana do obywatelek Ukrainy. Українці можуть записатися на уроки польської мови.

Siła kobiet-1

Język polski dla kobiet