W ubiegłym roku starostwo powiatowe czterokrotnie ogłaszało przetargi na kompleksową realizację inwestycji, która ma powstać przy ul. Poznańskiej w pobliżu szpitala. Do tej pory wszystkie cztery przetargi w formule "zaprojektuj i wybuduj" zakończyły się niepowodzeniem, bo kwota, jaką zamierzano przeznaczyć na zamówienie była o wiele niższa od tej, jaką oferowały zainteresowane firmy.

W międzyczasie, w listopadzie ubiegłego roku, pytaliśmy starostwo, czy zamierza tę kwotę zwiększyć.

- Informuję, że podczas XXXVI sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego, radni zdecydowali o wydłużeniu okresu realizacji projektu pn. „Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” do 2023 r. Jest to spowodowane niewyłonieniem wykonawcy w trzech dotychczasowych postępowaniach przetargowych. Każda ze złożonych ofert zawierała rażąco wysoką kwotę za wykonanie inwestycji, przy jednoczesnym braku możliwości zwiększenia wartości wkładu własnego powiatu. W dniu 29 października 2021 r. Powiat Inowrocławski, który jest beneficjentem tego projektu, ogłosił czwarte postępowanie przetargowe w formule zaprojektuj – wybuduj. Ewentualna decyzja o możliwości zwiększenia wartości zadania zostanie podjęta przez Zarząd Powiatu po otwarciu złożonych ofert - mówił nam na początku listopada Artur Kisielewicz ze starostwa powiatowego. Ostatecznie w czwartym podejściu kwoty nie zwiększono i nie wyłoniono wykonawcy.

Na początku stycznia starostwo ogłosiło postępowanie na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. To właśnie zostało rozstrzygnięte - wyłoniono firmę, która zrealizuje zadanie za kwotę 121 770 zł. Do przetargu wpłynęło 18 ofert.

Dokumentacja projektowa będzie podstawą do ogłoszenia kolejnego przetargu - na roboty budowlane. Na tym etapie nie wiadomo jeszcze, kiedy inwestycja ostatecznie powstanie.