Zakończona właśnie inwestycja była kontynuacją ścieżki rowerowej Gniewkowo-Lipie w ramach projektu unijnego.

- Projekt ten zakresem swoim obejmował budowę 2 nowych odcinków ścieżek rowerowych na terenie gminy Gniewkowo przy drodze wojewódzkiej nr 246: na odcinku Lipie – Murzynko, o długości 1,65 km, będącego kontynuacją ścieżki rowerowej Gniewkowo – Lipie oraz na odcinku Gniewkowo-Chrząstowo-Kaczkowo o długości 3,38 km. Ścieżka rowerowa na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo łączy istniejące ciągi pieszo-rowerowe w m. Kaczkowo i w m. Gniewkowo, odcinek Lipie – Murzynko łączy istniejące ciągi pieszo-rowerowe w m. Lipie i w m. Murzynko. W ramach projektu zrealizowano m.in budowę drogi dla rowerów o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2,5 m - informuje Urząd Miejski w Gniewkowie.

Całkowita wartość projektu to 2,23 mln złotych, z czego 1,48 mln złotych pozyskano z Unii Europejskiej.