- Dzięki dofinansowaniu z zewnątrz, możemy przeprowadzić długo wyczekiwany przez mieszkańców remont. Zaplanowaliśmy nowe miejsca parkingowe, co było jednym z problemów, zgłaszanych mi podczas spotkań. Wybudujemy również kolejny odcinek ścieżki rowerowej. Z pewnością będzie to piękne miejsce do spacerów - mówi prezydent Ryszard Brejza.

Zobacz też: Stworzyli inowrocławski dworzec w Minecrafcie

Na odcinku mierzącym ponad 600 m, po dwóch stronach ulicy zostanie położona nowa nawierzchnia chodnika z kostki betonowej. Po prawej stronie ulicy (strona, przy której znajduje się budynek III LO) zostanie wybudowana ścieżka rowerowa długości 310 m, na pozostałej części chodnika będzie dopuszczony ruch rowerowy.

Ponadto, po obu stronach ulicy zostaną wybudowane 23 miejsca parkingowe, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej. Wykonawca inwestycji zagospodaruje zieleńce i będzie zobowiązany do dbania o nowe trawniki przez rok, a o drzewa i krzewy przez kolejne trzy lata. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej.