Większość osób rezygnuje z postanowień noworocznych już w ciągu miesiąca

Dwie trzecie osób, które wyznaczyły sobie cele na nowy rok, porzuca je już w ciągu pierwszego miesiąca - wynika z badań opublikowanych na łamach International Journal of Environmental Research and Public Health.

Wytrwałość ludzi w postanowieniach noworocznych badali specjaliści z Australii i Wielkiej Brytanii. W tym celu zrekrutowali 180 dorosłych osób w wieku między 18 a 77 lat z Australii i Wielkiej Brytanii. Badani wypełniali ankietę internetową cztery razy w ciągu dwóch miesięcy.

Analiza zebranych danych dała jednoznaczne wyniki - dwie trzecie uczestników badania porzuciło swoje postanowienia noworoczne, zanim styczeń dobiegł końca. Okazało się też, że ponad połowa badanych wyznaczyła sobie na nowy rok te same cele, co rok wcześniej. Jak wynika z badania, większość postanowień noworocznych niezmiennie obejmuje zmianę nawyków żywieniowych (29 proc.) lub rozpoczęcie ćwiczeń (24 proc.). Badanie nie wykazało żadnych istotnych różnic związanych z wiekiem, płcią czy krajem, z którego pochodzili badani.

Dlaczego tak wiele osób poddaje się tak szybko? Według głównej autorki badania Joanne M. Dickson z Uniwersytetu Edith Cowan w Australii ważnym czynnikiem stojącym za trzymaniem się swoich postanowień jest sposób ich określenia. Jak zaznacza badaczka, wcześniejsze badania wykazały, że ustalenie konkretnych celów, które określają też czas i miejsce, pozwala ludziom mocniej się ich trzymać. Przykładowo, rzadziej udawało się wytrwać w postanowieniach, które brzmiały np. „zadbaj o formę” lub „ćwicz regularnie”. Osobom, które zamiast krótkich, ogólnych celów postanowiły sobie, że “będę chodził na 45-minutowy spacer do parku w poniedziałek, środę i piątek rano razem z kolegą”, udawało się wytrwać w postanowieniach znacznie dłużej.

Cele, które nie były jasno i konkretnie ustanowione, wymagają też więcej wysiłku umysłowego - dodaje badaczka, wymieniając czynniki mające znaczenie dla wytrwałości w postanowieniach noworocznych. Postanowienie typu “muszę zacząć ćwiczyć” powoduje, że zanim zabierzemy się do ćwiczeń - zastanawiamy się kiedy, gdzie, jak i ewentualnie z kim je można wykonywać.

„Chociaż podejmowanie postanowień noworocznych jest popularne w wielu kulturach - nasze ustalenia pokazują, że ludzie nie są szczególnie dobrzy w ich przestrzeganiu” - piszą autorzy. „Dzieje się tak pomimo tego, że początkowo uczestnicy zgłaszali duże znaczenie i zaangażowanie w nowe przedsięwzięcia i byli przekonani, że wytrwają niezależnie od okoliczności” - dodają.

Autorzy sugerują, że przyszłe badania mogą skupić się na sprawdzeniu indywidualnych cech jednostki, które leżą u podstaw trzymania się własnych postanowień.

Więcej - na stronie publikacji (https://www.mdpi.com/1660-4601/18/6/3084) (PAP)

Agnieszka Niewińska-Lewicka

anl/ zan/