Według Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Mały ZUS plus jest korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych z najmniejszych firm, nieosiągających dużych przychodów.

Mały ZUS plus to dobrowolne rozwiązanie umożliwiające opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne, uzależnionych od wysokości uzyskanego rok wcześniej przychodu. Z ulgi mogą korzystać przedsiębiorcy, których przychód w roku ubiegłym nie przekroczył 120 tys. zł.

Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy, którzy już korzystają z Małego ZUS plus, i w 2021 r. nadal się do niego kwalifikują, nie będą musieli składać ponownego zgłoszenia.

Z kolei ci, którzy wcześniej nie korzystali z Małego ZUS-u plus, a spełniają warunki wskazane w ustawie, mają czas na dokonanie zgłoszenia do 1 lutego 2021 r. Jak wyjaśnił resort, gdyby nabycie uprawnień do ulgi nastąpiło w pozostałych miesiącach roku (np. na skutek zakończenia korzystania z „preferencyjnych składek” lub wznowienia działalności), zgłoszenia będzie można dokonać w ciągu siedmiu dni od momentu wspomnianego nabycia uprawnień. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ drag/