Przetarg dotyczy opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej. - W przyszłym roku, po podpisaniu umów z wykonawcami, rozpocznie się opracowywanie dokumentacji projektowej, która w efekcie pozwoli przejść do prac budowlanych. Finałem tego będzie większy komfort życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Nowa trasa ma mieć 7 kilometrów długości. - Dzięki wyeliminowaniu transportu ciężkiego Rynek zacznie spełniać swoją rolę społeczną jako centralnego i spokojnego punktu miasta - zauważa GDDKiA.