Oddział posiada 13 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 na II poziomie zabezpieczenia, spośród których wyodrębnia się 2 łóżka intensywnej opieki medycznej (wzmożonego nadzoru) - z respiratorami.

Do podstawowych zadań oddziału obserwacyjno-zakaźnego należy diagnostyka i leczenie zachowawcze pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 na II poziomie zabezpieczenia, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Oddział obserwacyjno-zakaźny został utworzony z polecenia wojewody kujawsko-pomorskiego i rozpoczął przyjmowanie pacjentów 24 października.