Akcja była organizowana przede wszystkim z myślą o chorym na białaczkę Karolu Błażejczaku, dyrektorze kościeleckiego zespołu szkół. Za naszym pośrednictwem pozdrawia on ze specjalistycznego szpitala miejskiego w Toruniu wolontariuszy i zarejestrowanych dawców. Pragnie też podziękować za wsparcie i pomoc w przygotowaniu akcji staroście Wiesławie Pawłowskiej, nauczycielom i pracownikom szkół w Kościelcu i Janikowie, marketing manager Galerii Solnej, właścicielom restauracji Mc Donald's, Olimp, cukierni Sowa, pizzerii Oregano oraz wszystkim przyjaciołom i znajomym.