Koronawirus: Szkoły wdrażają nowe wytyczne

Inowrocławskie szkoły wdrażają wytyczne z zakresu profilaktyki zdrowotnej przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z koronawirusem. Zalecenia obowiązują we wszystkich placówkach w kraju.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało dziewięć zaleceń dla dyrektorów szkół w całej Polsce. Wytyczne w związku z koronawirusem wdrażają także inowrocławskie placówki.

- Wytyczne od MEN otrzymaliśmy w ubiegłym tygodniu. To wskazówki dotyczące tego, jakie powinniśmy podejmować działania profilaktyczne. Dotyczą one m.in. poinformowania o sytuacji rodziców i uczniów oraz poruszenia kwestii związanych z higieną. Pojawiła się prośba, aby dyrektorzy powiadomili rodziców, by nie przysyłali do szkół dzieci przeziębionych lub z objawami grypopodobnymi. Podjęliśmy tego typu działania - wszyscy rodzice otrzymali wiadomość w dzienniku elektronicznym. W kilkunastu miejscach w szkole wywiesiliśmy też informacje na temat podstawowych zasad higieny - mówi dr Sławomir Drelich, wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej obowiązują we wszystkich szkołach. Poniżej ich treść:

  1. Porozmawiaj z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
  2. Wywieś w widocznym miejscu w szkole instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej.
  3. Zaapeluj do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły.
  4. Zwróć uwagę, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy.
  5. Poinformuj ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.
  6. Nie organizuj wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa.
  7. Poinformuj rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
  8. Powiadom rodzica dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy.
  9. Sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Podaj kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.