Spośród 235 nadesłanych prac jury w składzie: Małgorzata Nijak-Kucharska, Sylwia Lewartowska i Ryszard Modrzejewski nagrodziło 26 prac. Galę uświetniły występy artystyczne uczniów.

Dzieci z klasy piątej oraz uczennice klasy czwartej zaprezentowały zgromadzonym gościom, wśród których byli dr Teresa Kowalczyk - przewodnicząca Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie i zarazem przedstawiciel organu prowadzącego szkołę oraz ks. dr Hubert Wiśniewski, przedstawienie "Każdy ma swojego Anioła". Nagrodzeni oraz wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody książkowe, upominki i słowa uznania od dyrektora szkoły ks. Jana Maćkowiaka.