W jaki sposób przetwarza się pozostałości procesu spalania?

W jaki sposób przetwarza się pozostałości procesu spalania? Wyjaśnia Andreas Dous, Kierownik ds. pozostałości po spalaniu z EEW Energy from Waste.

Andreas Dous: Nasz popiół paleniskowy ma wysoki potencjał recyklingowy. W wieloetapowym procesie recyklingu odzyskuje się cenne surowce wtórne, takie jak na przykład metale żelazne i nieżelazne. Wysoka zawartość składników mineralnych w popiołach paleniskowych jest wykorzystywana jako surowiec recyklingowy w budownictwie drogowym, zastępując w ten sposób naturalne surowce, takie jak żwir, kamienie i piasek. Pozostałości po procesie oczyszczania spalin są w Niemczech bezpiecznie wprowadzane pod ziemię i tym samym trwale usuwane z obiegu środowiskowego. Stosuje się je na przykład do wypełniania i podtrzymywana wyrobisk w kopalniach, zwłaszcza w starych wysadach solnych, ponieważ tworzą one solidną barierę geologiczną. W tym zakresie współpracujemy wyłącznie z bezpośrednimi partnerami biznesowymi będącymi certyfikowanymi zakładami utylizacji odpadów zajmującymi się wzmacnianiem wyrobisk.