W ramach projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Inowrocławiu (I)" o pieniądze mogą starać się osoby bezrobotne.

Projekt skierowany jest do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu jako osoby bezrobotne, w szczególności bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

  • kobiet,
  • osób młodych w wieku 18-29 lat,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób powyżej 50 roku życia,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób o niskich kwalifikacjach i/lub kompetencjach.

Nabór otwarto 4 września i potrwa do odwołania. Maksymalna kwota wsparcia to 30 tys. zł. Stosowne dokumenty, w tym regulamin i wnioski znajdują się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.