Miasto realizuje inwestycję, która ma za zadanie przywrócić blask oraz udostępnić mieszkańcom fragment średniowiecznego muru obronnego, który znajduje się w ścisłym centrum Inowrocławia, na zapleczu tzw. Niebieskiej Kamienicy administrowanej przez Kujawskie Centrum Kultury.

Dotąd mieszkańcy bardziej kojarzyli mur znajdujący się przed wejściem do Państwowej Szkoły Muzycznej. Tamten można jednak tylko oglądać. Po zakończeniu planowanej inwestycji, na drugi zachowany fragment konstrukcji będzie można tymczasem zwyczajnie wejść.

Projekt zakłada obniżenie poziomu terenu wzdłuż muru o dwa metry, do pierwotnego poziomu ulicy, celem lepszej ekspozycji zabytku, ograniczeniu zawilgocenia oraz poprawy stabilności całej konstrukcji. Będzie można też dokładnie obejrzeć technologię budowy oraz sposób łączenia elementów muru, które będą podświetlone.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie konstrukcji chodnika ganku na murze z balustradą, schodów spiralnych o konstrukcji stalowej, podestu pełniącego funkcję tarasu, części chodnika w postaci planu średniowiecznego miasta Inowrocławia, terenów zielonych, ławek z betonu architektonicznego z siedziskami z listew z drewna egzotycznego, instalacji elektrycznej, oświetleniowej i iluminacyjnej wraz z montażem opraw oświetleniowych oraz dwóch platform dla osób niepełnosprawnych – czytamy w dokumentacji.

Obecnie trwa odsłanianie i licowanie kamieniem północnej strony muru, poniżej poziomu gruntu.