Opady śniegu i zawieje z pewnością miały wpływ na choćby niektóre z 18 kolizji, które odnotowano w miniony weekend, ale jak podkreślają funkcjonariusze, wina najczęściej leży po stronie uczestników ruchu.

W najbliższych dniach możemy się spodziewać gołoledzi, a to oznacza, że będzie ślisko. Z kolei opady oraz mgły utrudniają widoczność, stąd apel również do pieszych i rowerzystów:

Noszenie elementów odblaskowych jest szczególnie ważne w tym okresie jak zima. Szybko zapada zmrok i panuje często zła widoczność. Gdy pieszy, czy cyklista jest słabo widoczny na drodze, łatwiej może zostać potrącony przez samochód. Pamiętajmy zatem o nawet małych elementach odblaskowych, które przyczepiamy do odzieży, plecaka, torebki.

Pamiętajmy - Prawo o ruchu drogowym podaje, że piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Poza obszarem zabudowanym z reguły drogi nie posiadają wydzielonych chodników i w większości nie są oświetlone lub też są słabo doświetlone, a piesi są słabo widoczni dla kierujących pojazdami. Nie ograniczajmy się jednak do noszenia odblasków poza terenem zabudowanym. Zachęcamy również do korzystania z nich w obszarze zabudowanym.

• Poruszając się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym używajmy elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu,
• Odblaski nosimy tak, aby były widoczne w światłach jadących pojazdów! Odbiją wtedy światło padające z reflektorów samochodu dając sygnał kierującemu pojazdem, że po drodze porusza się człowiek,
• Niezależnie od tego gdzie się poruszamy i o jakiej porze (w mieście czy poza nim, w dzień czy o zmroku), w warunkach niedostatecznej widoczności dla własnego bezpieczeństwa, nośmy elementy odblaskowe,
• Koniecznie zadbajmy, aby dzieci i osoby starsze stosowały elementy odblaskowe we właściwy sposób.