Wśród nagrodzonych w XIV edycji konkursu znalazła się spółka z naszego regionu - Zakłady Przetwórstwa Zbożowo–Młynarskiego Kruszwica. Podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wraz z Przewodniczącym NSZZ "Solidarność" Piotr Duda przekazali certyfikat i statuetkę na ręce Elżbiety Żelaznej - prezes zarząd kruszwickiej spółki.

Organizatorem konkursu jest Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" i odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Wnioski do Komisji Krajowej składa Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność". Jego celem jest promowanie pracodawców wyróżniających się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.

Zakłady z Kruszwicy są trzecią firmą z naszego regionu, której przyznano ten certyfikat. Wcześniej laureatami były Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu i Zakład Energetyki Cieplnej w Inowrocławiu.