Kapituła konkursowa wyboru laureatów dokonała na posiedzeniu 30 listopada, dziś poznaliśmy wyniki tego corocznego plebiscytu. Tytuł Mistera Budownictwa w kategorii "obiekty nowo wybudowane" zdobył budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami wbudowanymi - kamienica Moderna przy ul. Solankowej 57. Jej inwestorem jest PPHU "Opak-Met" Stanisława Barańskiego, projektantami mgr inż. arch. Katarzyna Rudólff-Kanabaj i mgr inż. arch. Zbigniew Rudólff z toruńskiej Autorskiej Pracowni Projektowej "Architekt", a wykonawcą firma Chmielewski Budownictwo z Janikowa (właściciel Zygmunt Chmielewski, kierownik budowy mgr inż. Piotr Śmiłowski).W kategorii "adaptacje, remonty, przebudowy" tytuł mistera otrzymał budynek Sądu Rejonowego przy ul. Narutowicza 42 - po remoncie elewacji i wymianie stolarki okiennej. Projektantem był mgr inż. arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz ("Dobry Projekt", Marcin Żołnowski, Solec Kujawski), a wykonawcami Przedsiębiorstwo Budowlane "Kom-Bud" z Brodnicy, "Wezambud" Usługi Ogólnobudowlane Władysław i Zbigniew Springer ze Żnina oraz "Zacisze" S.A. z Warszawy. Kierownikiem budowy był mgr inż. Rafał Małecki.Wykonawcy oraz projektanci otrzymali dyplomy i statuetki, a inwestorzy dodatkowo również pamiątkowe tablice z brązu do umieszczenia na nagrodzonym budynku oraz nagrodę w wysokości 5 tysięcy zł.Wybrano też Mistera Budownictwa Internautów. W głosowaniu mieszkańców łącznie oddano 359 głosów. Najwięcej z nich padło na budynek usługowo-mieszkalny przy ul. Andrzeja, czyli nową siedzibę "Flandrii". [IO]