Tymczasowy parking zostanie przeniesiony na drugą stronę ulicy Magazynowej. Mowa o terenie wydzierżawionym w tym celu przez miasto. Autobusy i taksówki będą odjeżdżały z tego samego miejsca, co dotychczas.

Prace polegające na budowie tunelu oraz dużego parkingu na ponad 100 miejsc wraz z infrastrukturą towarzyszącą mają potrwać do drugiej połowy 2020 roku. Ich koszt to około 6 mln złotych, z czego ponad 80% pochodzi ze środków unijnych.

TUNEL_PRKING_MAPA