Jak dba się o bezpieczeństwo instalacji termicznego przetwarzania?

Jak dba się o bezpieczeństwo instalacji termicznego przetwarzania odpadów? Wyjaśnia Michael Larisch, Kierownik oddziału zdrowia, bezpieczeństwa i jakości z EEW Energy from Waste.

Michael Larisch: Bezpieczeństwo to dla mnie poczucie, jakie powstaje wśród pracowników i mieszkańców po wdrożeniu skutecznych środków technicznych, organizacyjnych lub personalnych, które eliminują ewentualne istniejące ryzyka, zdecydowane ograniczają je do akceptowalnego poziomu lub też niezawodnie chronią ludzi lub środowisko przed ryzykami bądź zagrożeniami w sensie przestrzennym lub czasowym. Dlatego w EEW rozumiemy bezpieczeństwo nie tylko jako bezpieczeństwo pracy, lecz używamy tego terminu bardziej kompleksowo. Należy informować o związanych z tym działaniach, środkach i ryzykach rezydualnych, by pracownicy, również ci z firm partnerskich, zachowywali się w sposób bezpieczny i na przykład właściwie stosowali środki ochrony osobistej lub zwracali uwagę na ochronę środowiska w swojej pracy. Planowane konserwacje i naprawy na wysokim poziomie jakościowym przyczyniają się do wysokiej dyspozycyjności wydajności i bezpieczeństwa instalacji, a tym samym wzmacniają nasze poczucie bezpieczeństwa. W celu ciągłego doskonalenia w zakresie jakości, ochrony środowiska, efektywności energetycznej / ochrony zasobów oraz bezpieczeństwa / ochrony zdrowia firma posiada certyfikaty zgodne z międzynarodowymi normami ISO 9001, 14001, 50001 i 45001.