Co dzieje się z metalami ciężkimi i toksynami w procesie termicznego przetwarzania odpadów?

Co dzieje się z metalami ciężkimi i toksynami w procesie termicznego przetwarzania odpadów? Wyjaśnia Taner Akbay - Kierownik zespołu ds. oczyszczania spalin z EEW Energy from Waste.

Taner Akbay: System oczyszczania spalin jest zaprojektowany w taki sposób, że metale ciężkie, takie jak rtęć w spalinach, są monitorowane za pomocą określonej techniki pomiarowej. Opisana powyżej technologia adsorpcji bezpiecznie oddziela rtęć, która może być również metaliczna. Związana rtęć, podobnie jak pył spalinowy i sole reakcyjne, jest bezpiecznie usuwana.Masz pytanie do inwestorów. Napisz do nas, Twoje pytanie przekażemy inwestorowi