NFOŚiGW: średnia dopłata do elektryków dla osób fizycznych wyniesie ok. 20 tys. zł

Liczba już złożonych wniosków w programie "Mój elektryk" wskazuje, że średnia dopłata do zakupionego e-samochodu dla osób fizycznych wyniesie ok. 20 tys. zł - powiedział PAP wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski. Dodał, że co piąty wniosek o dopłatę dotyczy beneficjentów z Kartą Dużej Rodziny.

Jak przypomniał wiceprezes Lorkowski, osoby fizyczne mogą składać wnioski na dopłaty do zakupu aut elektrycznych od 12 lipca, do momentu wyczerpania środków, których na ten cel NFOŚiGW przeznaczył 100 mln zł, lub do 30 września 2025 r.

"W tym momencie, w generatorze mamy ok. 800 wniosków na łączną kwotę ponad 16 mln zł, czyli średnia dopłata do elektrycznego samochodu osobowego wyniesie ok. 20 tys. zł" - powiedział. Dodał, że co piąty wniosek o dopłatę dotyczy dużych rodzin, czyli złożyły je osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny.

Wiceszef NFOŚiGW przypomniał, że osoby indywidualne mogą otrzymać dofinansowanie wyłącznie do zakupu samochodów osobowych sklasyfikowanych w kategorii M1 w wysokości 18 tys. 750 zł przy maksymalnym limicie ceny auta elektrycznego na poziomie 225 tys. zł. W przypadku karty Dużej Rodziny kwota dotacji rośnie do 27 tys. zł, przy braku limitu ceny zakupionego samochodu.

Jak podsumował, budżet całego programu "Mój elektryk" to 700 mln zł, w tym 100 mln zł dla beneficjentów indywidualnych, 400 mln zł na dopłaty do leasingu, oraz kolejne 200 mln zł na dopłaty dla firm, samorządów, fundacji i innych podmiotów niebędących osobami fizycznymi.

Realizację programu przewidziano na lata 2021–2026, a nabory wniosków będą prowadzone do roku 2025 lub do wyczerpania środków.

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt

lgs/ drag/