To nic innego, jak ulga podatkowa badawczo-rozwojowa, z które obecnie, korzysta bardzo wielu przedsiębiorców. Z ulgi tej mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, którzy zajmują się badaniami naukowymi oraz działaniami, które są rozwojowe.

Powstaje zatem pytanie, kto dokładnie może korzystać z tego rodzaju ulgi i w jakich okolicznościach. Jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać taką ulgę? Ważne jest również to, jak z niej korzystać. Wszystkie tego rodzaju pomoce finansowe, działają na określonych zasadach.

Kiedy ulga b+r jest realna do wzięcia

Sytuacje, w których można skorzystać ze wspomnianej ulgi, są bardzo różne. Niezależnie od dokładnego profilu działalności, można odróżnić kilka momentów, w których przedsiębiorca może sięgnąć po ulgę b+r. Ulga przysługuje na działalność badawczo-rozwojową, czyli działalność, która obejmuje między innymi badania naukowe, prace rozwojowe w czasie ciągłym.

Następne są badania naukowe w różnym rozumieniu — mogą być to podstawowe prace teoretyczne, które mają na celu zdobycie nowej wiedzy związanej z faktami i zjawiskami bez zastosowania komercyjnego, a w drugim rozumieniu, badania aplikacyjne, mające na celu pracę nad projektami i procesami mającymi na celu ulepszenie usług.

Ulga podatkowa dotyczy również prac rozwojowych, które również polegają na ulepszaniu produktów, materiałów oraz procesów. Ulga podatkowa, z jakiej możesz skorzystać, będąc przedsiębiorcą, niekoniecznie wymaga posiadania laboratorium czy innych, specjalistycznych pomieszczeń.

Ulga podatkowa nie jest dla wszystkich

Czy ulga b+r jest dla wszystkich przedsiębiorców? Nie. Korzystanie z ulgi wymaga spełnienia pewnych warunków i nie każdy przedsiębiorca sobie z tym poradzi. O jakich warunkach mowa? Przede wszystkim, działalność musi być prowadzona w Polsce, a przedsiębiorca, musi ponieść koszty związane z badaniem i rozwojem.

Kwota ta musi stanowić koszt uzyskania przychodów, a koszty te, powinny znajdować się w zamkniętym katalogu kosztów związanych z przychodem. Koszty poniesione przez przedsiębiorcę z tytułu badań i rozwoju powinny być dokładnie obliczone i wyróżnione na tle innych kosztów. Kwota ta, nie może podlegać wcześniejszemu zwrotowi.

Dodatkowo ulga podatkowa pozwala na odliczenie wynagrodzenia pracowników oraz składek ubezpieczeniowych (działalność związana z badaniami i rozwojem), umów o dzieło i zlecenia związanych z badaniami i rozwojem, kosztów związanych ze sprzętem potrzebnym do badań oraz innych kwot, które były poniesione w wyniku badań i rozwoju.

Badania i rozwój są dla wszystkich

Prowadzenie takich działań jest możliwe w każdym przedsiębiorstwie, a nawet często mają miejsce, chociaż przedsiębiorca nazywa je zupełnie inaczej. Zatem ulga b+r jest przeznaczona dla większości przedsiębiorców. Należy zatem dopilnować by wszystkie koszty związane z badaniami oraz rozwojem, były dokładnie i skrupulatnie zapisywane.